กรมทรัพยากรน้ำ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำ 129,330.61130,283.00-0.7 %0.06,070.68548.4191.0 %5.0
รวม 129,331 130,283 -0.74 % 6,071 548 90.97 %