กรมอุตุนิยมวิทยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอุตุนิยมวิทยา 424,102.25328,852.0022.5 %5.05,564.16844.7584.8 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม1,858.531,198.0035.5 %5.049.0834.5429.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี1,879.74897.0052.3 %5.082.9341.2050.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี (สอต.ทองผาภูมิ)1,887.66418.0077.9 %5.093.9136.0261.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี3,066.58798.0074.0 %5.065.9568.07-3.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา1,722.07385.0077.6 %5.062.12121.64-95.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี1,817.75433.0076.2 %5.049.730.9098.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (พัทยา)1,850.161,205.0034.9 %5.028.651.0096.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (แหลมฉบัง)1,722.411.0099.9 %5.022.3218.4517.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี(สอต.เกาะสีชัง)1,817.75839.0053.8 %5.032.7430.008.4 %4.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท2,645.303,655.41-38.2 %0.048.5451.71-6.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตราด3,512.58512.0085.4 %5.068.06102.10-50.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม1,785.31681.0061.9 %5.050.0970.73-41.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์2,238.60789.0064.8 %5.067.97108.77-60.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ (สกษ.ตากฟ้า)1,357.14782.0042.4 %5.030.2958.06-91.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี1,839.13266.6785.5 %5.038.4569.49-80.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี1,944.31402.0079.3 %5.051.5468.97-33.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี (สอท.กบินทร์บุรี)1,800.05452.0074.9 %5.043.2751.46-18.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา1,816.971,255.0030.9 %5.053.7991.03-69.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพลิ้ว1,603.141.0099.9 %5.064.8476.00-17.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง2,938.501,954.5033.5 %5.054.831.0098.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี1,651.411,414.0014.4 %5.048.7467.64-38.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี1,800.05646.0064.1 %5.055.7668.53-22.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว (สอต.อรัญประเทศ)1,792.941,013.0043.5 %5.069.2869.46-0.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว(กอท.สระแก้ว)1,881.21427.0077.3 %5.053.7248.859.1 %4.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี2,396.40771.0067.8 %5.058.2150.0714.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี (สกษ.อู่ทอง)1,732.361.0099.9 %5.058.6465.38-11.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่ง 1,807.38256.0085.8 %5.046.1482.12-78.0 %0.0
รวม 478,268 350,305 26.76 % 7,014 2,375 66.13 %