สำนักงานสถิติแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ153,417.8083,000.0045.9 %5.07,499.56721.5090.4 %5.0
รวม 153,418 83,000 45.90 % 7,500 722 90.38 %