สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน103,304.2244,236.3557.2 %5.05,223.35267.0194.9 %5.0
รวม 103,304 44,236 57.18 % 5,223 267 94.89 %