กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ91,129.0530,422.0066.6 %5.05,251.49364.4593.1 %5.0
รวม 91,129 30,422 66.62 % 5,251 364 93.06 %