กรมธุรกิจพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธุรกิจพลังงาน101,659.1527,363.0073.1 %5.05,567.281,289.3476.8 %5.0
รวม 101,659 27,363 73.08 % 5,567 1,289 76.84 %