สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์188,874.7899,814.6447.2 %5.05,511.00833.2084.9 %5.0
รวม 188,875 99,815 47.15 % 5,511 833 84.88 %