กรมการค้าต่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าต่างประเทศ252,740.11190,967.8024.4 %5.09,628.821,044.0889.2 %5.0
รวม 252,740 190,968 24.44 % 9,629 1,044 89.16 %