กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า275,707.34213,289.9122.6 %5.06,752.292,159.0968.0 %5.0
รวม 275,707 213,290 22.64 % 6,752 2,159 68.02 %