กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ213,214.06209,960.771.5 %0.56,549.061,283.4080.4 %5.0
รวม 213,214 209,961 1.53 % 6,549 1,283 80.40 %