สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย329,970.66246,274.0025.4 %5.012,742.987,027.1044.9 %5.0
รวม 329,971 246,274 25.36 % 12,743 7,027 44.86 %