กรมการปกครอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการปกครอง 561,933.94474,570.0015.5 %5.012,333.397,425.0039.8 %5.0
รวม 561,934 474,570 15.55 % 12,333 7,425 39.80 %