กรมการพัฒนาชุมชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการพัฒนาชุมชน 231,469.05176,699.0223.7 %5.07,011.804,542.3835.2 %5.0
รวม 231,469 176,699 23.66 % 7,012 4,542 35.22 %