กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย247,931.98158,000.0036.3 %5.06,467.762,949.1454.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี14,513.9811,144.1223.2 %5.02,015.941,854.308.0 %4.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย13,666.5412,519.018.4 %4.02,007.961,868.996.9 %3.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท12,308.6818,976.00-54.2 %0.01,641.63331.4079.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี12,404.388,465.0031.8 %5.01,246.46706.8043.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต12,856.708,336.8035.2 %5.01,246.26266.9578.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13 อุบลราชธานี14,230.169,518.8033.1 %5.01,601.21466.2570.9 %5.0
รวม 327,912 226,960 30.79 % 16,227 8,444 47.97 %