กรมหม่อนไหม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมหม่อนไหม1,964,047.0025,678.0098.7 %5.05,154.56348.9093.2 %5.0
รวม 1,964,047 25,678 98.69 % 5,155 349 93.23 %