สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม496,106.47193,496.7861.0 %5.06,423.991,967.4069.4 %5.0
รวม 496,106 193,497 61.00 % 6,424 1,967 69.37 %