กรมคุมประพฤติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุมประพฤติ 889,783.5650,250.0094.4 %5.06,692.881,381.6679.4 %5.0
รวม 889,784 50,250 94.35 % 6,693 1,382 79.36 %