กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 102,511.8537,582.8463.3 %5.05,589.171,156.8679.3 %5.0
รวม 102,512 37,583 63.34 % 5,589 1,157 79.30 %