กรมบังคับคดี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบังคับคดี 285,968.94180,000.0037.1 %5.08,331.264,425.6846.9 %5.0
รวม 285,969 180,000 37.06 % 8,331 4,426 46.88 %