กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน142,446.7710,000.0093.0 %5.05,282.76530.4590.0 %5.0
สพ.กรุงเทพ ฯ64,291.9731,525.0051.0 %5.01,231.491,060.7313.9 %5.0
รวม 206,739 41,525 79.91 % 6,514 1,591 75.57 %