กรมราชทัณฑ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมราชทัณฑ์ 149,017.25109,817.3226.3 %5.06,358.331,217.4380.9 %5.0
ทสญ.ธนบุรี 32,579.8721,213.0034.9 %5.0579.70908.30-56.7 %0.0
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 236,416.28175,786.0025.6 %5.0563.00356.4336.7 %5.0
เรือนจำพิเศษธนบุรี 148,323.73168,971.00-13.9 %0.02,074.981,513.9327.0 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง219,670.987,737.0096.5 %5.02,525.901,234.3851.1 %5.0
ทัณฑสถานหญิงกลาง120,862.4291,451.0024.3 %5.01,866.36592.0368.3 %5.0
เรือนจำกลางคลองเปรม185,202.55419,734.00-126.6 %0.02,283.48346.1084.8 %5.0
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร146,389.84151,493.00-3.5 %0.02,806.463,936.07-40.3 %0.0
เรือนจำพิเศษมีนบุรี135,746.1982,975.0038.9 %5.01,405.67871.8438.0 %5.0
รวม 1,374,209 1,229,177 10.55 % 20,464 10,977 46.36 %