กรมสอบสวนคดีพิเศษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 497,362.63281,276.0043.4 %5.08,909.696,372.2228.5 %5.0
รวม 497,363 281,276 43.45 % 8,910 6,372 28.48 %