สำนักงานกิจการยุติธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 107,071.9630,330.4371.7 %5.05,001.36764.6084.7 %5.0
รวม 107,072 30,330 71.67 % 5,001 765 84.71 %