สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 53,874.3149,170.688.7 %4.05,707.982,255.4560.5 %5.0
รวม 53,874 49,171 8.73 % 5,708 2,255 60.49 %