สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส.
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 168,113.9894,672.0043.7 %5.07,236.923,901.1046.1 %5.0
สำนักงาน ป.ป.ส. (บางรัก)4,957.992,936.0040.8 %5.0437.3736.0091.8 %5.0
สำนักงานปปส. (ทุ่งสองห้อง)16,417.6145,000.00-174.1 %0.05,435.912,145.6060.5 %5.0
รวม 189,490 142,608 24.74 % 13,110 6,083 53.60 %