สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน265,346.44215,839.0018.7 %5.06,499.031,319.8079.7 %5.0
รวม 265,346 215,839 18.66 % 6,499 1,320 79.69 %