กรมการจัดหางาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการจัดหางาน367,725.81304,679.5017.1 %5.08,165.542,679.8367.2 %5.0
รวม 367,726 304,680 17.14 % 8,166 2,680 67.18 %