กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน270,353.16126,095.0053.4 %5.06,236.39448.7592.8 %5.0
รวม 270,353 126,095 53.36 % 6,236 449 92.80 %