สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม359,510.59269,000.0025.2 %5.06,111.323,589.0541.3 %5.0
รวม 359,511 269,000 25.18 % 6,111 3,589 41.27 %