กรมการศาสนา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการศาสนา 93,385.4229,040.0068.9 %5.05,301.521,530.8071.1 %5.0
รวม 93,385 29,040 68.90 % 5,302 1,531 71.13 %