กรมศิลปากร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมศิลปากร 108,165.5453,299.0050.7 %5.05,101.41885.7582.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน8,731.251,634.2081.3 %5.0505.90126.3575.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส4,861.76119.0097.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก15,096.819,872.0034.6 %5.0565.93270.0052.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร10,044.979,918.001.3 %0.5965.38133.7886.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น16,505.732,078.4987.4 %5.0749.59106.9185.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม15,551.852,489.8084.0 %5.0459.9769.7084.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา22,184.988,422.6462.0 %5.0669.30302.5354.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี8,592.271,168.0086.4 %5.0294.14240.8718.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร9,882.984,880.0050.6 %5.0582.37171.0670.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่13,858.1712,405.0010.5 %5.02,167.6598.1995.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา7,884.251,174.0085.1 %5.01,172.6134.3797.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง14,436.728,458.5441.4 %5.0462.17116.6174.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช11,322.239,090.0019.7 %5.0866.280.9599.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน16,281.911,239.0092.4 %5.0977.4498.9989.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า9,129.641,176.0087.1 %5.01,226.45189.0084.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง22,054.8920,527.006.9 %3.01,328.65264.1280.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี10,308.493,776.0063.4 %5.0291.0376.7973.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร44,439.10113,597.00-155.6 %0.01,471.81161.8089.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี34,016.7310,895.2468.0 %5.0965.37606.7037.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์9,725.734,280.0056.0 %5.0272.438.1397.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช10,504.551.00100.0 %5.0718.622.8599.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี8,730.633,864.0055.7 %5.0548.3357.5689.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย18,587.863,670.1580.3 %5.0673.1776.0088.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์6,369.41665.0089.6 %5.01,230.12107.2291.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด11,912.298,268.0030.6 %5.01,987.75112.8294.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี10,863.092,882.0073.5 %5.0408.0428.5093.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง17,375.3027,230.00-56.7 %0.02,945.41239.3591.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี10,440.292,531.0075.8 %5.0256.379.0096.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา 12,200.692,476.0079.7 %5.0393.24149.3962.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล6,317.974,556.0327.9 %5.0131.1635.1873.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์22,657.3320,970.007.4 %3.52,589.58139.5094.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี10,842.3518,999.00-75.2 %0.0443.4249.0788.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์11,856.454,914.1958.6 %5.01,243.31222.2882.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย11,303.556,711.6040.6 %5.0463.67482.10-4.0 %0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป14,682.9123,742.00-61.7 %0.028,744.09114.0099.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี8,045.18442.0094.5 %5.0284.0457.9779.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี12,501.733,442.5072.5 %5.02,620.2485.5096.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง15,840.8614,102.0011.0 %5.0753.24156.7979.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก11,599.233,308.2071.5 %5.0856.22232.7072.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย สุพรรณบุรี10,977.021,679.0084.7 %5.0196.8069.1764.9 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี11,129.6111,980.00-7.6 %0.0550.23104.5081.0 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา8,001.577,460.006.8 %3.01,282.452.8599.8 %5.0
หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 217,033.4114,280.00-103.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์7,436.931,433.3080.7 %5.0696.2533.6495.2 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี7,845.921,934.0075.4 %5.05,345.91149.6597.2 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี6,415.742,318.6963.9 %5.0614.870.9599.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช19,710.0760,450.00-206.7 %0.0709.52351.0050.5 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่6,270.2318,554.21-195.9 %0.0180.721.0099.4 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง8,233.186,316.3023.3 %5.01,151.7848.4595.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ยะลา7,589.261,788.0076.4 %5.0764.53135.6182.3 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลา8,309.373,592.0056.8 %5.01,165.6172.3293.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา7,066.271,357.8680.8 %5.0305.0432.7789.3 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อุบลราชธานี7,933.531,917.8575.8 %5.09,524.691.00100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา 2,811.921,518.0046.0 %5.056,554.84102.0799.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ6,847.451,000.0085.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ 3,420.412,726.4020.3 %5.018,648.81156.2999.2 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา4,639.642,876.0038.0 %5.09,588.10205.3197.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง2,445.444,078.00-66.8 %0.017,096.71129.3099.2 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม4,610.682,600.0043.6 %5.019,178.55181.9999.1 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา3,126.902,720.0013.0 %5.08,347.7116.6499.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติชลบุรี 6,593.221,533.0676.7 %5.0360.8234.1590.5 %5.0
หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช2,728.543,658.94-34.1 %0.034,556.3934.2499.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี8,748.327,996.008.6 %4.01,252.44132.2689.4 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี3,347.626,320.00-88.8 %0.023,427.94111.5299.5 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่5,393.7311,155.56-106.8 %0.0591.321.0099.8 %5.0
รวม 824,374 616,517 25.21 % 280,478 8,428 97.00 %