กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม257,443.0952,000.0079.8 %5.016,116.661,121.9993.0 %5.0
รวม 257,443 52,000 79.80 % 16,117 1,122 93.04 %