กรมวิทยาศาสตร์บริการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ194,637.13346,354.00-77.9 %0.06,652.24880.2786.8 %5.0
รวม 194,637 346,354 -77.95 % 6,652 880 86.77 %