สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ205,847.20330,032.00-60.3 %0.08,597.02805.0090.6 %5.0
รวม 205,847 330,032 -60.33 % 8,597 805 90.64 %