สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา216,490.36195,077.009.9 %4.53,463.042,002.1042.2 %5.0
รวม 216,490 195,077 9.89 % 3,463 2,002 42.19 %