สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม391,648.78384,535.001.8 %0.510,382.356,357.5938.8 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ประชาชื่น)236,389.8990,013.0061.9 %5.06,423.997,689.80-19.7 %0.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศรีสมาน)281,092.63362,000.00-28.8 %0.08,997.244,374.1351.4 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ธน.)112,615.2136,133.0067.9 %5.05,657.96391.2093.1 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พท.ศอพท.)107,320.1735,393.0067.0 %5.05,435.961,498.4572.4 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พัน.สห.สป.)151,586.2325,930.0082.9 %5.05,429.713,239.8940.3 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รภท.ศอพท.)113,912.4411,855.0089.6 %5.05,389.06494.5090.8 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รวท.อท.ศอพท. นครสวรรค์)122,642.3938,011.6069.0 %5.06,325.32846.5086.6 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศวพท.วท.กห.)88,371.2917,971.0079.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศอว.ศอพท. ลพบุรี)277,508.03195,305.2329.6 %5.06,414.492,121.0066.9 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร อท.ศอพท.)101,306.3548,505.0052.1 %5.05,292.141,146.1578.3 %5.0
รวม 1,984,393 1,245,652 37.23 % 65,748 28,159 57.17 %