กองบัญชาการกองทัพไทย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองบัญชาการกองทัพไทย 3,800,353.302,860,132.0024.7 %5.070,802.0658,527.9817.3 %5.0
รวม 3,800,353 2,860,132 24.74 % 70,802 58,528 17.34 %