กองทัพอากาศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพอากาศ6,097,564.507,327,016.00-20.2 %0.085,588.0669,543.3818.7 %5.0
รวม 6,097,565 7,327,016 -20.16 % 85,588 69,543 18.75 %