สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1,180,809.80567,514.0051.9 %5.08,737.723,346.0061.7 %5.0
รวม 1,180,810 567,514 51.94 % 8,738 3,346 61.71 %