กรมการแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการแพทย์ 147,273.2892,429.9037.2 %5.05,911.221,063.0682.0 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่157,112.1198,040.0037.6 %5.06,132.831,630.8073.4 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน41,117.6732,459.0121.1 %5.02,745.05684.5175.1 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น142,179.5373,092.0048.6 %5.03,355.20578.2182.8 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี127,531.8823,921.0081.2 %5.01,441.60597.5558.5 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา99,003.0251,440.0048.0 %5.02,698.37581.2978.5 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี63,120.9032,664.8048.3 %5.02,177.51461.6178.8 %5.0
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี825,147.31977,000.00-18.4 %0.04,594.522,824.2938.5 %5.0
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่101,300.1967,340.0033.5 %5.04,172.92390.4090.6 %5.0
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี153,507.59153,520.00-0.0 %0.01,961.801,136.8942.0 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี134,812.63204,294.00-51.5 %0.01,448.361,264.9812.7 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี176,994.45400,126.00-126.1 %0.02,313.832,586.85-11.8 %0.0
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง163,328.61172,131.00-5.4 %0.02,685.52620.6076.9 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี179,751.2256,883.4768.4 %5.02,637.26611.4276.8 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี205,368.06219,003.00-6.6 %0.02,729.07763.6872.0 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี189,668.55258,526.00-36.3 %0.03,819.81677.6782.3 %5.0
โรงพยาบาลราชวิถี1,336,587.901,906,096.00-42.6 %0.08,617.761,597.7581.5 %5.0
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง42,877.6424,246.0043.5 %5.01,635.48270.2083.5 %5.0
โรงพยาบาลเลิดสิน927,039.94800,000.0013.7 %5.05,139.891,712.8666.7 %5.0
โรงพยาบาลสงฆ์199,326.50307,185.00-54.1 %0.01,873.331,509.7319.4 %5.0
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี25,889.7624,273.006.2 %3.01,369.40203.4985.1 %5.0
สถาบันประสาทวิทยา314,337.97568,180.00-80.8 %0.01,766.86322.8081.7 %5.0
สถาบันพยาธิวิทยา75,469.1857,000.0024.5 %5.0426.92194.0054.6 %5.0
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ404,693.41349,547.0013.6 %5.03,591.73649.8381.9 %5.0
สถาบันโรคผิวหนัง119,420.17985,000.00-724.8 %0.0515.13527.01-2.3 %0.0
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี2,986,251.00985,000.0067.0 %5.04,440.82690.7184.4 %5.0
รวม 9,339,110 8,930,715 4.37 % 80,202 24,152 69.89 %