กรมควบคุมโรค
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมโรค 296,930.34220,456.0025.8 %5.013,049.404,324.9466.9 %5.0
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง14,870.3632,272.00-117.0 %0.03,184.63362.7488.6 %5.0
รวม 311,801 252,728 18.95 % 16,234 4,688 71.12 %