สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ190,288.91265,160.00-39.3 %0.07,705.929,059.93-17.6 %0.0
รวม 190,289 265,160 -39.35 % 7,706 9,060 -17.57 %