สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง175,235.7780,813.0053.9 %5.06,414.61723.3588.7 %5.0
รวม 175,236 80,813 53.88 % 6,415 723 88.72 %