กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์699,364.311,074,000.00-53.6 %0.07,862.622,470.0668.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย34,895.6914,218.6359.3 %5.012,614.67332.5097.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต23,930.4411,428.4552.2 %5.01,033.09429.1258.5 %5.0
รวม 758,190 1,099,647 -45.04 % 21,510 3,232 84.98 %