กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 312,127.31221,018.4129.2 %5.07,268.191,530.9178.9 %5.0
รวม 312,127 221,018 29.19 % 7,268 1,531 78.94 %