กรมอนามัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอนามัย 255,174.86162,000.0036.5 %5.07,881.022,029.2074.3 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ59,316.3442,000.0029.2 %5.0445.86468.96-5.2 %0.0
รวม 314,491 204,000 35.13 % 8,327 2,498 70.00 %