สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา236,891.78195,920.0017.3 %5.09,278.643,274.0564.7 %5.0
รวม 236,892 195,920 17.30 % 9,279 3,274 64.71 %