กรมโรงงานอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 143,474.80132,383.007.7 %3.57,118.111,374.6080.7 %5.0
รวม 143,475 132,383 7.73 % 7,118 1,375 80.69 %