กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 2,007,985.10103,000.0094.9 %5.0136,774.72609.2799.6 %5.0
รวม 2,007,985 103,000 94.87 % 136,775 609 99.55 %