สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 108,629.34127,100.00-17.0 %0.05,798.66749.4987.1 %5.0
รวม 108,629 127,100 -17.00 % 5,799 749 87.07 %